خانه » مطالب روز » مالک سابق نفت تهران از عادل فردوسی پور شکایت کرد!

مالک سابق نفت تهران از عادل فردوسی پور شکایت کرد!

مالک سابق نفت تهران از عادل فردوسی پور شکایت کرد!

مالک سابق باشگاه نفت تهران از عادل فردوسی پور به خاطر پخش آیتمی مربوط به زندگی شخصی اش شکایت کرد.!

adel-midanam.com

مالک سابق نفت تهران از عادل فردوسی پور شکایت کرد!

احضاریه دادگاه برای فردوسی پور

مالک سابق باشگاه نفت از عادل فردوسی پور شکایت کرد.

عادل فردوسی پور در گذشته به خاطر معرفی مالک باشگاه نفت و زندگی شخصی اش  در برنامه ی ۹۰ باعث شد تا مالک سابق باشگاه نفت از عادل فردوسی پور شکایت کند!

همچنین برای این موضوع ۲ بار احضاریه برای عادل فردوسی پور آمده ولی وی هنوز کراجعه نکرده است به همین خاطر اگر وی به دادسرا مراجعه نکند حکم جلب وی صادر میشود!

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه