پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘شام عاشقانه’

نخوردن این غذاها در اولین شام عاشقانه

رعایت نکات اساسی در اولین شام عاشقانه

نخوردن این غذاها در اولین شام عاشقانه

رعایت نکات اساسی در اولین شام عاشقانه

در روزهای اول آشنایی، قرار ناهار یا شامی با نامزدتان در منزل یا رستوران خواهید داشت. پس بهتر این است که اصول اولیه اولین ملاقات را بدانبد چون اگر این اصول رعایت نشود احتمال اینکه از چشم طرف سقوط آزاد کنید زیاد است. چون در ملاقات های اول همه به جزئیات توجه می کنند بنابراین باید حواستان را جمع کنید تا اشتباهی مرتکب نشوید و این دیدار براحتی پایان پذیرد.

(بیشتر…)