پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘مقدار فاصله سنی در ازدواج’

تاثیر سن همسران در زندگی زناشویی

تاثیر سن همسران در زندگی زناشویی

تاثیر سن همسران در زندگی زناشوییسن ازدواج در شرایط جغرافیایی و اقلیمی مختلف بسیار متفاوت است؛ معمولاً در مناطق گرم و اقلیمی، سن بلوغ و ازدواج پایین تر ، و در مناطق سرد و کوهستانی این سن بالاتر میرود.

web log free