انواع مدل های تصمیم گیری

انواع مدل های تصمیم گیری

در این پست و قسمت بای شما انواع مدل های تصمیم گیری را فراهم آوردیم که شما میتوانید در ادامه این بخش مشاهده نمایید و بخوانید و این موضوع را دنبال کنید

انواع مدل های تصمیم گیری

انواع مدل های تصمیم گیری

مدل های تصمیم گیری

این مدل ها را میتوان به طور ساده به منطقی و  شهودی و  ترکیبی و راضی کننده و آنی دسته بندی نمود

تکنیک های تصمیم گیری

تکنیک تصمیم گیری از تصمیمات استراتژیک حمایت خواهد نمود و دامنه و اهمیت این تصمیمات متوسط، و پیامدهایشان نیز اثر متوسطیخواهد داشت

به عنوان مثال اگر تصمیم استراتژیک شما این بود که جنگل‌بان شوید، یک تصمیم تاکتیکی شما حتما این خواهد شد که به کدام دانشگاه بروید یا چه کتاب‌هایی را را مطالعه کنید و بخوانید یا اگر تصمیم گرفتید محصولی با بهای تمام‌شده‌ی پایین تولید نماییدئ تصمیم تاکتیکی متعاقب آن می‌تواند ساخت یک کارگاه تولیدی جدید برای تولید محصولات با بهای تمام‌شده‌ی کم باشد

روش های تصمیم گیری

روش های تصمیم گیری

روش های تصمیم گیری

در این قسمت برای شما انواع روش های تصمیم گیری را بیان می کنیم که عبارتند از :

مدلهاي چند هدفه يا (MODM/Multiple Objective Decision Making)

مدلهاي چند شاخصه يا (MADM/Multiple Attribute Decision Making)

تصمیم گیری چند شاخصه

تصميم‌گيريهاي چند شاخصه بیشتر در مواردي به كار خواهند رفت كه در مساله‌اي خاص با چند شاخص مختلف از جمله شاخصهاي كمي و كيفي مثل: هزينه، درجه اهميت، ظرفيت، طول عمر، وجهه ملي و غيره به طور همزمان روبرو باشد و مطلوبيت هدف مساله در نظر گرفتن تمامي اين شاخصها به طور همزمان و يافتن گزينه اي هست كه در آن برآيند مطلوبيت اين شاخصها بيشينه گردد. اغلب مسائلي كه در محيط عمل با آنها روبرو خواهیم گشت که مسائل چند شاخصه ميباشند

مدل تصمیم گیری ahp

فرایند تحلیل سلسسله مراتبی (AHP) یکی از معروفترین فنون تصمیم گیری چند منظوره خواهد بود که اولین بار توسط توماس. ال. ساعتی عراقی الاصل در دهه ۱۹۷۰ ابداع شده است. این روش در هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم گیری روبرو هست که می تواند استفاده گردد. معیارهای مطرح شده می توانند کمّی و کیفی باشند. اساس این روش تصمیم گیری بر مقایسات زوجی نهفته هست. تصمیم گیرنده با فراهم آوردن درخت سلسله مراتب تصمیم، آغاز می شود درخت سلسله مراتب تصمیم، عوامل مورد مقایسه و گزینه های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان خواهد داد سپس یک سری مقایسات زوجی انجام می گیرد. این مقیسات وزن هر یک از فاکتورها را در راستای گزینه های رقیب مشخص می سازد. در نهایت منطق AHP به گونه ای ماتریس های حاصل از مقایسات زوجی را با همدیگر تلفیق می سازد که تصمیم بهینه حاصل می اید

مقاله تصمیم گیری چند معیاره

مقاله تصمیم گیری چند معیاره

مقاله تصمیم گیری چند معیاره

تصمیم‌گیری شامل بیان درست اهداف، تعیین راه‌حل‌های مختلف و ممکن، ارزیابی امکان‌پذیری آنان، ارزیابی عواقب و نتایج ناشی از اجرای هر یک از راه‌حل‌ها و بالاخره انتخاب و اجرای آن است کیفیت مدیریت اساساً تابع کیفیت تصمیم گیری خواهد بود زیرا کیفیت طرح و برنامه‌ها، اثربخشی و کارآمدی راهبردها و کیفیت نتایجی که از اعمال آنها بدست خواهد امد همگی تابع کیفیت تصمیماتی است که مدیر اتخاذ خواهد نمود در اکثر موارد تصمیم‌گیری‌ها وقتی مطلوب و مورد رضایت تصمیم‌گیرنده هست که تصمیم‌گیری براساس چندین معیار مورد بررسی است. معیارها ممکن است کمی یا کیفی باشند. در روشهای تصمیم‌گیری چند معیاره که در دهه‌های اخیر مورد توجه محقق قرار گرفته هست بجای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی از چند معیار سنجش استفاده خواهد شد

انواع مدل های تصمیم گیری چند شاخصه

انواع مدل های تصمیم گیری چند شاخصه

تصمیم گیری چند هفته modm

در این مدلها چندین هدف به طور همزمان جهت بهینه شدن، مورد توجه قرار می گیرد.مقیاس سنجش برای هر هدف ممکن خواهد بود با مقیاس سنجش برای بقیه اهداف متفاوت تر وجود داشته باشد مثلاً یک هدف حداکثر کردن سود هست که بر حسب پول سنجش خواهد شد و هدف دیگر حداقل استفاده از ساعات نیروی کار هست که بر حسب ساعت سنجش می شود. گاهی این اهداف در یک جهت نیستند و به صورت متضاد عمل می نمایند مثلاً تصمیم گیرنده از یک طرف تمایل دارد رضایت کارکنان را افزایش دهد و از طرف دیگر می خواهد هزینه های حقوق و دستمزد را حداقل نماید. بهترین تکنیک تصمیم گیری چند هدفه برنامه ریزی آرمانی خواهد بود که اولین بار توسط Charns & Cooper ارائه شده هست

انواع مدل های تصمیم گیری چند شاخصه

این نوع از تصمیم گیری شامل مدلها و روشهایی می باشد که خود به دو دسته ی مدلهای جبرانی و مدلهای غیرجبرانی تقسیم می شود
و همچنین این مدلهای تصمیم گری سلسله مراتبی AHP و مدل ANP نیز از نوع مدل تصمیم گیری چندشاخصه خواهند بود

تصمیم گیری چند شاخصه

تصمیم گیری چند شاخصه

تصمیم گیری چند معیاره اصغر پور

شما همچنین میتوانید برای اینکه بهتر در جریان این نوع تصمیم گیری ها قرار بگیرید پر فروش ترین کتاب این موضوع را با نام تصمیم گیری های چند معیاره دکتر محمد جواد اصغر پور را بخوانید و دنبال نمایید

…………….

انواع مدل های تصمیم گیری,تکنیک های تصمیم گیری,روش های تصمیم گیری,تصمیم گیری چند شاخصه,مدل تصمیم گیری ahp,,تصمیم گیری چند هفته modm,

اختصاصی سایت میدانم

چگونه خشخاش بکاریم

چگونه خشخاش بکاریم در باغچه ( آموزش کلی و توضیحات ..)

در این پست و قسمت برای شما به این موضوع میپردازیم که چگونه خشخاش بکاریم که شما میتوانید در ادامه این بخش مشاهده نمایید و بخوانید و این موضوع را دنبال کنید

چگونه خشخاش بکاریم

چگونه خشخاش بکاریم

خشخاش چیست

خشخاش یك گیاه علفی یكساله هست كه از تیر تا مرداد گل خواهد داد در هر سال و در ادامه مهمترین الكالوئیدهای تریاك  را برای شما نام می بریم که عبارتند از مورفین, ناركوتین,. پاپاورین, كدئین, تبائین و نارسئین هستندو مورفین درد را كاهش می دهد حتی زمانی كه داروهای استاندارد تاثیری ندارند و بر مركز عصبی مسكن است. كدئین اثرات كشنده درد داروهای متعدد را كاهش خواهد داد . پاپا ورین انقباضات عضله شل را کم خواهد نمود و  در داروسازی این الكالوئیدها جزئی از داروها برای تولید و ساخت خواهند بود. مورفین و تریاك خام تابع قوانین بین المللی مواد مخدر هستند و بنابراین تولید آنها و داروهای ساخته شده از آنها تحت نظر دولتها است

بهترین زمان کشت خشخاش

رشد سالانه این گیاه به ارتفاعى معادل  ۱۱۰-۷۰ سانتیمتر است که در اواسط بهار، بعد از این كه گلهاى رنگارنگ آن كم‏ كم شروع به ریختن نمایند از میان گلها كپسول ظاهر خواهد شد كه به آن گرز خشخاش خواهند گفت این گرزها در اواخر بهار و اوائل تابستان داراى پوست سبزى هستند كه به زردى گرایش دارند البته، قبل از این كه میوه گیاه خشك و زرد شود به روش خاصبه تیغ زدن آن می پردازند . این كار به وسیله افرادى كه تجربه خاصى در تیغ زدن دارند، انجام می‏شود. آنان در ساعات اولیه شب با تیغهاى مخصوص و با ایجاد چندین شیار افقى و یا عمودى و یا مورب بر روى گرزها عمل تیغ زنی را انجام میدهند صبح روز بعد، شیره سفید رنگى از محل شكافهاى گرز به بیرون ترشح می‏كند و در مجاورت هوا به صمغ قهوه‏اى رنگ عوض خواهد کرد

کشت خشخاش در منزل

کشت خشخاش در منزل

کشت خشخاش در منزل

در اين روش، بدور را در رديفهاي موردنظر به طور متراكم مي‌كارند. پس از رويش و چند رگي شدن، گياهان را در طور رديف به تعداد مورد نظر تنك مي‌كنند. از آنجايي كه اين روش سخت و کار فراوان دارد در حال حاضر كمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد (مگر در سطوح كوچك كشت). بذر مورد نياز براي هر هكتار ۳ تا ۵/۳ كيلوگرم با كيفت مطلوب مي‌باشد استفاده از
اشعه: استفاده از اشعه اكنون در اكثر كشورها رايج مي‌باشد.بذوري كه تحت تأثير اشعه قرار گرفته‌اند با بدوز سالم و پرتونگاري ندشه‌اند به نسبت يك پنجم بذر سالم و چهار پنجم بذور پرتو نگاري شده) مخلوط مي‌شوند. سپس در طول رديفها كاشته مي‌شوند.در اين حالت تمام بذور جوانه مي‌زنند (بدور وقتي به صورت متراكم كاشته شوند سبب تسريع درجوانه زني يكديگر مي‌شوند) بذوري كه تحت تأثيثر اشعه قرار گرفته‌اند پس از رويش خشك خواهند شد و رشد و نمو بذور پرتو نگاري نشده همچنان ادامه خواهد یافت در اين حالت بدون اينكه احتياجي به تنك كردنباشد، گياهان خود از تراكم مناسب و مطلوبي بوجود خواهند آمد
بذور مخلوط : مخلوط كردن بذور خشخاش يا بدور بو داده (پته) شدة خشخاش و يا تركيب با ساير مواد ديگر نظير شن ريزه و …. روش ديرگي خواهد بود كه براي كاشت خشخاش به کار گرفته شده است
اگر چه اين روشي را در بعضي از كشورها به كار مي‌برند ولي روش مناسبي نيست و كمتر مورد استفاده شده است. زيرا،همانطور كه گفته شدند در هنگام جوانه‌زني به يكديگر كمك مي‌كنند وسبب رويش خواهند شد. در حالي كه، در روش مخلوط ( بر اثر عدم رويش بدزو پخته شده ويا فواصل زياد بين بذور سالم بر اثر وجود (سنگريزه) اين امتياز نخواهد بود، و فقط درصدي از آنها رويش مي‌نمائيد. بذور مورد نياز براي هر هكتار ۵/۱ تا ۲ كيلوگرم است
روش دراژه: چون خشخاش بذور بسيار كوچكي دارد و نمي‌توان آنها را به صورت تك تك و در فواصل معين كشت کرد. آنها را به صورت دراژه (چند بذر كه توسط ماده مناسبي به هم چسبيده باشند) در آمده پس آنها را به صورت تك تك و در فواصل معين كشت خواهند نمود. مقدار بذور مورد نيازبراي هر هكتار زمين در اين روش ۸ تا ۱۰ كيلوگرم هست

فصل کشت خشخاش در ایران

فصل کشت خشخاش در ایران

کشت خشخاش در گلخانه

چون خشخاشها بذور كوچكي دارند،آماده نمودن زمين زراعي و تهيه بستر مناسبي براي بذر از اهمين خصي برخوردار است. چنانچه خشخاش باغلات به تناوب كشت شده باشد، پس از برداشت آنها بلافاصله بايد زمين را براي كشت خشخاش فراهم کرد افزودن كودهاي شيميايي و انجام شخم عميق در فصل پايير در زمينهايي كه خشخاش اولين بهار در آن كشت مي‌شود ضروري خواهند بود و همچنين قبل از كاشت بايد باقيمانده علفهاي هرز را وجين  نمود تا بهتر شوند

در فصل بهار بايد از كاربرد وسايلي كه سبب تبخير وكاهش رطوبت خاك گردد (نظير شخم عميق يا نيمه عميق و … ) دوری و پرهیز نمود  و در اين فصل و تنها زمين را تسطبع نمود. از آنجايي كه خاك سطحي كه در مجاورت بذر قرار مي‌گيرد بايد داراي ذراتي كوچك و متراكم برخوردار باشد
لذا قبل از كاشت، با انجام غلتكي مناسب بستر سطحي خاك را متراكم مي‌كنند. اگر احياناً ذرات خاك از فضاي زياد ونامناسبي برخوردار باشند فاصله مناسبي بين آنها بوجود آید

زمان کاشت بذر خشخاش

کاشت و تکثیر خشخاش به وسیله بذر انجام  مي‌گيرد. حداقل حرارت لازم براي جوانه‌زدن آ“ ۳ تا ۴ درجه سانتي‌گراد است اين حرارت در خاك بستگي به شرايط آب و هوايي،بافت و وضعيت خاك دارد.خشخاش در مناطق خيلي سرد،در بهار ودر مناطق معتدله در پاييز كشت خواهند شد

كاشت متراكم گياهاني در فصل پاييز مناسب مي‌باشد. زيرا، سبب افزايش مقاومت آنها به سرما میشود، و سرما زيان كمتري به محصول وارد میاورد. بذور در رديفهايي به فاصله ۳۵-۴۰سانتي‌متر كاشت خواهند شد فصل بهار (اواخر فرودرين و اوايل ارديبهشت) گياهان را بايد (در صورتي كه نياز باشد) در طول رديفها تنك نمود . تعداد مناسب گياه در هر متر مربع متفاوت و بستگي به شرايط آب و هوايي و بافت خاك خواهد داشت به طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ بود كه در هر متر مربع و تراكم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بوته در هر هكتار مناسب باشد مناسب است كه فاصله هر بوته از يكديگر ۱۰ سانتي‌متر باشد

شرایط محیطی کاشت خشخاش

به طور كلي درجه حرارتهاي پايين وهواي خنك بر اي رشد و نمو خشخاش مناسب هستند
هر چه اختلاف درجه حرارت از شب به روز كمتر باشد زراعت خشخاش موفق‌تر خواهد بود
هواي بسيار گرم براي رويش خشخاش مناسب نيست زيرا افزايش درجه حرارت سب تسريع در رشد و نمو خشخاش خواهد شد و گياه زودتر از زمان معين به ساقه مي‌رود و در نتيجه عملكرد به شدت كاهش خواهد یافت
سرماي زودرس پاييز مشروط برآنكه ادامه آن تا بهار كشيده نشود از جهت اينكه آخر زمستان فصل ملايمتري شده و رشد سريعتر مي‌شود بهتر از سري آخر فصل است كه رشد نبات را به تعويق خواهد انداخت

کشت خشخاش در باغچه و گلخانه

کشت خشخاش در باغچه و گلخانه

فصل کشت خشخاش در ایران

به طور كلي كشت بهاره خشخاش را مي‌توان از اواسط زمستان (بهمن) تا اويل بهار (فروردين) بوجود آورد

معمولاً وقتي امكان كار روي زمين وجود داشته باشد (خاك از حالت انجماد زمستتاني خارج شده باشد) مي‌توان كشت بهاره را آغاز کرد از آنجايي كه گياهان به سرما حساس نيستند، توصيه شده است که كشت بهاره خشخاش حتي‌الامكان خيلي زود شروع بشود. چنانچه هواي مناطقي كه خشخاش در آنها كشت شده است بسيار سرد باشد بذور رويش نمي‌كنند ولي از نظر فيزيولوژيكي كاملاً سالم و از قوه رويش مناسبي برخوردار است خواهند بود با مساعد شدن هوا جوانه زني و رويش آنها آغاز خواهند شد

زمان مناسب براي كشت پاييزه، اوايل پاييز ( اوايل مهر تا اوايل آبان) مي‌باشد. در اين صورت گياهان تا مرحله ۴ تا ۶ برگها به رشد خود ادامه مي‌داهند. پس از پشت سر گذاشتن سرماي زميسان از اوايل بهار رويش آنها شروع مي‌شود. تحقيقات نشاني مي‌دهد ماده موثره (آلكالوييد) گياهاني كه فصل پاييز كشت شده‌اند. كميت و كيفيت مناسبتري دارند

زمان کاشت و برداشت خشخاش

………………

چگونه خشخاش بکاریم,زمان کاشت و برداشت خشخاش,فصل کشت خشخاش در ایران,شرایط محیطی کاشت خشخاش,زمان کاشت بذر خشخاش,بهترین زمان کشت خشخاش,کشت خشخاش در منزل,کشت خشخاش در گلخانه

اختصاصی سایت میدانم

عوارض خوردن تریاک

عوارض خوردن تریاک

در این پست و قسمت برای شما عوارض خوردن تریاک را فراهم آوردیم که شما میتوانید در ادامه این بخش مشاهده نمایید و بخوانید و این موضوع را دنبال کنید

عوارض خوردن تریاک

عوارض خوردن تریاک

تریاک چیست

منشاء تریاک، گیاه خشخاش است که بخاطر اثرهاى پزشکى و ویژه آن، در گذشته برای آن کشت می شده هست. اما امروزه در بسیارى نقاط دنیا از جمله کشور ما کشت آن ممنوع هست
تریاک از ماده شیرى رنگى که از خراش دادن پوسته نارس گرز خشخاش به دست مى آید، تهیه مى شود و رنگ آن از خاکسترى تیره تا قهوه اى متغیر بوده و حالتى قیر مانندی به خود دارد
همچنین مرفین یکی از ترکیبات تریاک هست و مرفین معمولاً به صورت پودری نرم به رنگ سفید یا کِرِم، بدون بو و تلخ مزه است. گاهی نیز ممکن است به رنگ قرمز آجری هم باشد

تریاک چیست

تریاک چیست

خوردن تریاک

خوردن تریاک مصرف سنگین مواد مخدر محسوب می شود. از نظر علایم مصرف فرق چندانی با کشیدن وجود ندارد فقط زمان شروع علایم نئشگی و خماری نسبت به مصرف کشیدنی فرق می کند. در روش خوردنی نسبت به روش کشیدن علایم نئشگی دیرتر ظاهر خواهد شد ولی علایم خماری زودتر بر بد اثر میکند معمولا مصرف خوراکی مرحله ای بعد از مصرف تدخینی محسوب می شود ولی در تمامی موارد این قضیه صدق نمی کند. موارد دیگر دلیل اصلی مصرف خوراکی تریاک پنهان کردن اعتیاد از خانواده و نزدیکان است. از عوارض شایع مصرف خوراکی آسیب به دستگاه گوارشی هست که بعد از ترک باید به این نکته توجه کنیم که مسایل گوارشی بیمار را نیز حتما خوب و درمان کنیم. با توجه به اینکه تریاک به دیواره معده می چشبد و به تدریج جذب خواهد شد و در نظر گرفتن این نکته که همیشه دوز مواد مخدر خریداری شده یکسان نیست مسمومیت و بدنبال آن مرگ نیز در این نوع مصرف بیشتر دیده خواهد شد جدیدا جهت سنگین شدن وزن تریاک و جلای آن پودر سرب به تریاک اضافه می کنند که خود این مسئله مشکلات مسمومیت با سرب را نیز در این افراد بوجود خواهد اورد

ترک شیره تریاک

شیره تریاک از جوشاندن و تغلیظ سوخته تریاک بوجود می آید. و ترک ان سخت تر از مصرف تریاک به تنهایی است

مضرات مصرف تریاک

مضرات مصرف تریاک

عوارض مصرف شیره تریاک

تقریبا شبیه خوردن تریاک می باشد ولی از عوارض مرسوم آن تشنج و خفگی هنگام خواب هست
خوردن تریاک عوارض بیشتر و  چند برابری بر روی بدن تا کشیدن آن خواهد داشت مهمترین عارضه آن کوتاه شدن عمر انسان خواهد بود  که در این باب به طور مثال زدنی نتیجه بالای شصت درصدی دارد . لازم به ذکر است خوردن تریاک حتی ممکن است در مدت زمان کمتر از شش ماه نیز موجب مرگ انسان شود .

ترک شیره تریاک

ترک شیره تریاک

عوارض زیاد خوردن تریاک

خوردن تریاک که متاسفانه به دلیل ارزانتر تمام شدن آن بین معتادان رواج پیدا کرده عامل ( نعشگی ) هست.

خوردن تریاک بیشترین نوع عوارض نوع استفاده از این ماده را خواهد داشت . خوردن تریاک مخصوصا ناپاک ( تریاک پاک در کار نیست و اگر هم باشد باز عوارض مشابه دارد ) اگر مقدار آن کمی بیشتر از تحمل بدن باشد موجب (( تشنج مرگبار )) علائم تشنج مانند پرش دست یا لرزش ماهیچه های بدن ، سیاه شدن صورت به دلیل وارد شدن سم و مواد کثیف به صورت مستقیم در بدن ، ایجاد خطر جدی برای کبد و کلیه ها ، سردرد شدید پس از مصرف یا فردای آن روز ، تهوع و اورژانسی شدن شخص مصرف کننده را خواهد داشت

شنج ، سرگیجه و داشتن احساس تشنج دائم مانند پرش یا لرزش اعضای بدن ، اعتیاد بسیار سنگین ، درد و پوسیدن سریع دندان ، درد معده و روده ، از کار افتادن کبد یا کلیه ها ، کاهش سریع وزن به دلیل نخوردن غذا ، از بین رفتن هوشیاری یا تغییر خلق و خو ، به هم ریختن تنظیم خواب و مرگ که بیشتر در اثر تشنج و خفگی صورت می گیرد

فواید تریاک

خواب آلودگي و آرامش مبهم و سستي اراده و ضعف حركات فعاله و كاهش اميال جنسي که همه این موارد بعد از چند ساعت از بین رفته و احساس افسردگی شدید و بروز مشکلات شدید بعد از ان بروز خواهد کرد و مصرف بيش از حد، موجب اختلالات سيستم تنفسي گرديده و تنفس به كندي و آهستگي صورت مي گيـــرد و در نهايت احتمالا متوقف شده و به مرگ منجر مي شود. استفاده ترياك همراه با الكل مي تواند، عوامل بسيار خطرناك  و سهمگین برای بدن بوجود بیاورد

شیره تریاک گرم است یا سرد

در این پست برای شما معرفی تریاک و عوارض زیاد ان را فراهم آوردیم که میتوانید بخوانید

شیره تریاک و فشار خون

مصرف تریاك به مقدار زیاد باعث فلج شدن مراكز عصبی و كاهش فشار خون می شود. تمام ترشحات بدن را كم می كند

شیره تریاک برای سرماخوردگی

شیره سوخته تریاک

شیره سوخته تریاک

شیره سوخته تریاک

شیرهٔ تریاک نوعی ماده مخدر بسیار قوی هست که در تدخین میشود شیرهٔ تریاک را هم از تریاک و هم از سوختهٔ تریاک می‌توان به دست آورد، اما نوع مرغوب آن از ترکیب سه نسبت سوختهٔ تریاک و یک نسبت تریاک خالص به دست می‌آید
تفاوت ظاهری شیره و سوخته در سطح متخلخل سوخته (به دلیل وجود ناخالصی) و سطح براق شیره‌است. هردو رنگ قهوه‌ای سوخته مایل به سیاه دارند. قدرت تخدیر شیره چندین برابر تریاک بوده و به معتادانی که دارای سطح مصرف زیاد هستند شیره‌ای می گویند. به دلیل قدرت تخدیر زیاد شیره، در هنگام مصرف، فرد شیره‌ای به حالت درازکشیده در می‌آید تا از افتادن بر زمین خودداری کند

…………..

عوارض خوردن تریاک,ترک شیره تریاک,عوارض مصرف شیره تریاک,فواید تریاک,شیره تریاک گرم است یا سرد,شیره تریاک و فشار خون,شیره سوخته تریاک

اختصاصی سایت میدانم

عوارض خوردن مرگ موش

عوارض خوردن مرگ موش

در این پست و قسمت برای شما عوارض خوردن مرگ موش را فراهم آوردیم که شما میتوانید در ادامه این بخش مشاهده نمایید و بخوانید و این موضوع را دنبال کنید

عوارض خوردن مرگ موش

عوارض خوردن مرگ موش

مرگ موش کشنده است ؟

مواد مرگ موش بدترین سم برای خود‌کشی  هست و اگر بیمار ساعات اولیه پس از استعمال سم، به درمانگاه منتقل نشود، جان خواهد داد این سم برای جوندگان و بیشتر حشرات و موش ها در قدیم در انگلستان استفاده میشده است

مرگ موش دارای ماده زهری آرسنیک است که پس از استعمال بلافاصله وارد سیستم خون شده و به مغز و قلب حمله می‌کند.

انواع مرگ موش

ارسنیک یا ارسنیک عنصر شیمیایی ای است که به سه شکل زرد مایل به سفید و خاکستری مایل به سیاه  یافت می شود.

مرگ موش زرد و سفید : این مادهٔ کانی رنگش زرد و سفید  هست و از معدن نقره خراسان و از دود سنگ نقره بوجود می اید

مرگ موش سیاه :این ماده قوی و به شلک سیاه رنگ است و میتواند جزء یکی از قویترین سم ها شناخته شود

avarez-marg-mosh (3) avarez-marg-mosh (1)

عکسهای مرگ موش

در زیر و ادامه میتوانید عکس مرگ موش را تماشا کنید

avarez-marg-mosh (2)

مرگ موش انسان را میکشد

مرگ موش قوی

مرگ موش سنگی است که زهر دار است ویژه ٔ موش و داروی ضد موش است اکسید سفیدرنگ ارسنیک را گویند که در اصطلاح شیمی به نام انیدرید ارسنیو خوانده میشود. فرمول شیمیائیش As2O3 میباشد. سم بسیار شدیدی است که جهت از بین بردن موش مواد غذائی را با آن مخلوط کنند و در سوراخ موش گذارند، موشها پس از خوردن سم به فاصله ٔ کمی تلف خواهند شد

زرنیخ و آهک و زنجار و زیبق را با هم سائیده و همراه با سنگ مرگ موش تشکیل دهند و بیسار قوی و کشنده است

avarez-marg-mosh (4)

مرگ موش سیاه رنگ

این مرگ موش سیاه رنگ با خوردن ۱۰ گرم از آن در عرض نیم ساعت موجب مرگ فرد می شود و همچنین بو و استشمام این سم قوی سیاه رنگ هم موجب مشکلاتی در بدن خواهد شد و بهتر است از ان دور باشید

مرگ موش باعث مرگ انسان میشود

معمولاً از هر ۴ مورد مسمومیتی که به بیمارستان های مختلف دنیا منتقل میشوند ۲ مورد آن خودکشی با مرگ موش  هست

مرگ موش‌ حاوی آرسنیک، وارفارین و به طور کل زهریاتی‌ است که بر روی قلب، شش‌ها و جریان خون تأثیر خواهد گذاشت و فرد دچار خونریزی داخلی می‌شود و بر اثر تشدید خونریزی جان خواهد داد و می میرد

…………….

عوارض خوردن مرگ موش,مرگ موش باعث مرگ انسان میشود,مرگ موش سیاه رنگ,مرگ موش کشنده است,انواع مرگ موش,مرگ موش انسان را میکشد,سم موش,مرگ موش قوی

اختصاصی سایت میدانم

قانون و شرایط و تفاوت تک ماده و تبصره برای دبیرستانی و هنرستانی ها و پیش دانشگاهی

قانون و شرایط و تفاوت تک ماده و تبصره برای دبیرستانی و هنرستانی ها و پیش دانشگاهی

به گزارش سایت میدانم و  گفتگو عبدالرسول عمادی  رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش 

در پاسخ طی بخشنامه سال ۹۴ به این سوال که «شرایط استفاده از تک‌ماده و تبصره برای دانش‌آموزان

  دبیرستانی و هنرستانی چگونه است ؟ اظهار داشت که : دیگر عنوان تک‌ماده نداریم اما استفاده

از تبصره برای دانش‌آموزان شرایط خاصی نیز دارد.

او با اشاره به اینکه نخستین شرط استفاده از تبصره، سال آخری بودن دانش‌آموز محصل است، اشاره کرد:

دانش‌آموزی که معدل سال آخر او بالاتر از ۱۰ باشد و نمره ۲ درس نهایی و ۲ درس غیر نهایی بالاتر از ۷ داشته باشد،

امکان استفاده از تبصره را دارد تا نمره قبولی دریافت کند.

عبدالرسول عمادی افزود: دانش‌آموزانی که پنج درس نهایی و یا افرادی که دروس نهایی کمتری دارند

باز هم می‌توانند در ۲ درسی که نمره بالاتر از هفت داشته باشند از تبصره میتوانند استفاده نمایند.

openbook

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: با این شرایط در مجموع دانش‌آموزان سال سوم و

سال آخر تحصیل می‌توانند در چهار درس نهایی و غیر نهایی از تبصره استفاده نمایند.

عبدالرسول عمادی افزود با اشاره به دانش‌آموزانی که شامل این تبصره می‌شوند، عنوان کرد:

دانش‌آموزان سال سوم رشته‌های انسانی، تجربی و ریاضی، فنی و حرفه‌ای و

پیش دانشگاهی شامل استفاده از تبصره در دروس نهایی خواهند شد.

 و استفاده از تبصره پس از امتحانات خردادماه امکان پذیر است.

 

سوالاتی که در این زمینه دانش آموزان عزیز از ما پرسیده اند :

 

با چه نمره ای مردود میشیم و میمونیم شهریور ? با نمره هفت و یا با نمره ده ؟

 

با تبصره میشه بریم دانشگاه ؟

 

حداقل نمره ای که باش بشه تبصره زد چنده ؟

 

من ریاضی مو نمره ۵ شدم به نظرتون چیکا کنم ؟

 

پاسخ به سوالات شما در زمینه تبصره و تک ماده : 

 

قانون اصلی به این شکل میباشد که شما برای این که به طور عادی یه درس رو قبول شید و

  باید جمع نمرات مستمر ترم ۱ ( با ضریب ۱ ) ، پایانی ترم ۱ ( با ضریب ۲ ) ، مستمر ترم دوم

(با ضریب ۱ ) و پایانی ترم دوم یا به عبارتی خرداد با ضریب ۶ به ۱۰۰ برسه و نمره خردادماه حتما باید بالاتر

از ۱۰ باشد . به طور کلی جمع همه ی نمراتتون  به ۱۰۰ رسید ولی نمره خرداد ات کمتر از ۱۰ بود قبول نمی شوید.

برای تبصره یا همون تکماده کردن باید مجموع همه ی اون نمراتی که در سووال  جواب بالا اشاره کردم

باید به ۷۰ برسه و اهمیتی هم نداره که نمره خرداد تون چند میشه ، یعنی اگه مستمر هاتون  و

نمره ترم یک به ۷۰ برسه و تو خرداد حتی امتحان هم ندهید خودبه خود تکماده خواهید شد و اون درس رو قبول خواهید شد.

توی قبولی دانشگاه به جز یه سری موارد خاص مشکلی پیش نخواهد آمد.

نمره ریاضی هم بستگی داره به سایر نمراتتون ، خرداد اگر ۵ بگیرید ضرب در ۶ خواهد شد ۳۰ ،

شما باید نمره های قبلیتان مجموعا به ۴۰ برسه تا بتوانید تکماده کنید.

 

سایر دوستان عزیزی که در این باره در موراد مسائل درسی و غیره سوال دارند از قسمت پایین

سایت بخش نظرات استفاده کنند و سریعا پاسخشان درج خواهد شد

نکته جهت ثبت نظر پاسخ ریاضی ارسال نظر باید با کیبورد انگلیسی باشد.

 

اختصاصی سایت میدانم

 

 

تعطیلات تابستان خود را چگونه بگذرانیم ویژه دانش آموزان

تعطیلات تابستان خود را چگونه بگذرانیم ویژه دانش آموزان

تعطیلات تابستانی ویژه دانش آموزان

تعطیلات تابستانی ویژه دانش آموزان

 

اگر شما هم از آن دسته از دانش آموزانی هستین که براتون مهمه که تابستون عالی داشته باشین و

 

در عین حال هم بهتنون خوش بگذره و هم اینکه مفیده باشه :دی پس بریم رفیق با هم بخونیم این

 

مطلب رو و نظرتون رو هم بزارین تو بخش نظرات میخوام ببینم شما چه برنامه ای داری واسه تابستونت.

 

راستی خواستی نظر بدی پایین سایته و جواب ریاضی رو باید با کیبورد انگلیسی جواب به عدد وارد کنی.

 

خوب حالا شروع میکنیم :دی

 

  1. رفتن به کلاس های زبان انگلیسی

    قبلنا میگفتن هرکس سواد خوندن نوشتن نداره بیسواده ولی الان هرکس کامپیوتر و انگلیسی ندونه پس پیشنهاد میکنم برین

          چون هم به درد مدرسه و دانشگاهتون در آینده میخوره و اینکه یه سرگرمیه میتونین فیلم و آهنگ های خارجی گوش بدین و ببنین

         و متوجه بشین خیلی باحاله .

     ۲ . شرکت در ورزش های مورد علاقتون

همونطور که میدونین سن شما بهترین و در عین حال مهم ترین دوران زندگی تونه چون آیندتون رو میسازه شما در سن رشد هستین

و غدد رشدتون تو این سن باعث میشه قد بکشین و بزرگ بشن و اگر در عین حال ورزش کنین بدنتون و غدد بهتر کار میکنند و رشد میکنند

و ورزش توی روحیه تون خیلی تاثیر میزاره و انرژی تونو با ورزش تخلیه کنین.

   ۳٫ رفتن به مسافرت با خانواده

اگر خانوادتون تصمیم گرفتن ک به مسافرت برن شما هم از این فرصت استفاده کنین برین و خوش بگذرونین , اگر هم قصد نداشتن برن

مسافرت عیب نداره , چون خانواده ما هم مسافرت نمیرن :دی من خودمم تا حالا مسافرت نرفتم پس ناراحت نباشین و کارای دیگه کنین

۴ . و این گزینه رو شما پر کتین در نظرات و به دوستاتتون بهترین راه حل رو پیشنهاد بدین.

چگونه شاگرد اول کلاس شویم

چگونه شاگرد اول کلاس شویم

 

تمامی دانش آموزان و حتی دانشجویان دوست دارند شاگرد اول کلاس شوند

اما بنا به دلیل محیط رقابتی کسب این رتبه نیازمند چند روش است که سایت میدانم

قصد دارد آموزش دهد , لطفا بعد از اینکه این مطلب رو خوندید, نظر بدین و ایمیل

خودتون رو وارد کنین تا در صورت اینکه آموزش های رایگان دیگه ای هم داشتیم

بتونیم با خبرتون کنیم.

 

چگونه شاگرد اول شویم

چگونه شاگرد اول شویم

 

  1. اول از همه اینکه درسایی مثل ریاضی رو هر روز بعد از اینکه آقا یا خانم معلم درس داد کامل سر کلاس گوش کنین و بعد که رفتین خونه تا یادتون نرفته

تمرین کنین , و از سوالات برای خودتون حدقل ۲ مثال حل کنین

     ۲٫ سعی کنین به درس خوندن علاقه پیدا کنین و به چشم تفریح بهش نگاه کنین.

     ۳ . وقتی امتحان دارین کل درسا رو واسه شب امتحان نزارین و هر روز از اوقات فراغتتون استفاده کنین.

     ۴ . تمرکز و فکرتان بیشتر در مورد درس باشد تا موارد دیگه

 و از همه مهم تر اینکه بعد از اینکه درس خوندن خسته شدین , برین بازی کنین و تفریح کنین تا با انرژی دوباره به درس خوندنتون ادامه بدین.

    ۵ . اگر هر موقع سر کلاس درسی رو متوجه نشدین , سوال کنید و بپرسید ( سوال پرسیدن عیب نیست , ندانستن عیب است )

     ۶ . اگر احساس میکنین در درس ها با توجه به فعالیت های بالا باز هم موفق نیستین , از مشاور تحصیلی کمک بگیرید.

 

درصورت اینکه سوال دارید سوال خود را از بخش نظرات پایین سایت مطرح کنین . ( حواستون باشه وقتی عدد ها رو وارد میکنین فارسی نباشه کیبوردتون انگلیسی باشه )

 

اگر سوالایی تو ذهنتون شکل گرفته مثل اینکه : راز شاگرد اول ها , چگونه در مدرسه معروف باشیم و درس خوان شویم و یا خرخون شویم :دی

و یا حتی اگر دنبال برنامه ریزی درسی میخواین توی نظرات سایت درخواست بدین تا براتون بزاریم .

 

اعمال شب قدر ۱۹ تا ۲۳ ماه رمضان + شب قدر چه شبی است

اعمال شب قدر ۱۹ تا ۲۳ ماه رمضان + شب قدر چه شبی است

در این پست و قسمت برای شما اعمال شب قدر ۱۹ تا ۲۳ ماه رمضان + شب قدر چه شبی است را فراهم آوردیم که شما میتوانید در ادامه این بخش مشاهده نمایید و بخوانید و این موضوع را دنبال کنید 

اعمال شب قدر 19 تا 23 ماه رمضان + شب قدر چه شبی است

اعمال شب قدر ۱۹ تا ۲۳ ماه رمضان + شب قدر چه شبی است

درباره شب قدر

شب قدری شبی است که  در تمام سال شبى به خوبى و فضيلت آن نیست و عمل در آن بهتر هست از عمل در هزار ماه و در آن شب تقدير امور سال مشخص خواهد شد  

در این شب‌ها. در روایات بسیاری از پیامبر(ص) و معصومین(ع) نقل شده است هر کس شب قدر را احیا کند، گناهان او آمرزیده خواهد شد و یکی از مهم ترین برکات ماه رمضان وجود لیلةالقدر در شب‌های آن است.

شب قدر در فرهنگ قرآن و روایات از جایگاه بس عظیمى برخوردار است، تا آنجا که شب قدر در قرآن برابر با هزار ماه دانسته شده و شب نزول قرآن، و شب تعیین تقدیرات یکسال و شبی مبارک بیان شده هست

شب قدر چه شبی است

شب قدر چه شبی است

اعمال شب قدر ۱۹ ماه رمضان

اعمال شب قدر بر دو نوع است: یکی آن که در هر سه شب انجام می‌شود و دیگر آن که مخصوص هر شب از این ایام هست

اعمال شب قدر ۱۹ تا ۲۳ ماه رمضان + شب قدر چه شبی است

دعاهای شب قدر

اعمال مخصوص و دعاهای مخصوص این روز در شب قدر ۱۹ ماه رمضان این مورد ها است

اول: صد مرتبه أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّی وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ

دوم: صد مرتبه اللَّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ

سوم: بخواند: اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِیمَا تَقْضِی وَ تُقَدِّرُ مِنَ الْأَمْرِ الْمَحْتُومِ وَ فِیمَا تَفْرُقُ مِنَ الْأَمْرِ الْحَکِیمِ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَ فِی الْقَضَاءِ الَّذِی لا یُرَدُّ وَ لا یُبَدَّلُ أَنْ تَکْتُبَنِی مِنْ حُجَّاجِ بَیْتِکَ الْحَرَامِ الْمَبْرُورِ حَجُّهُمْ الْمَشْکُورِ سَعْیُهُمْ الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمْ الْمُکَفَّرِ عَنْهُمْ سَیِّئَاتُهُمْ وَ اجْعَلْ فِیمَا تَقْضِی وَ تُقَدِّرُ أَنْ تُطِیلَ عُمْرِی وَ تُوَسِّعَ عَلَیَّ فِی رِزْقِی وَ تَفْعَلَ بِی کَذَا وَ کَذَا و بجاى این کلمه حاجت خود را بیان کنید

اعمال شب قدر ۱۹ تا ۲۳ ماه رمضان + شب قدر چه شبی است

نماز های شب قدر

اول : غسل انجام شود  نزدیکی غروب آفتاب ، که بهتر است نماز شام را با غسل بخواند

دوم : دو رکعت نماز بخوانید که در هر رکعت بعد از حمد هفت مرتبه سوره توحید را در هر رکعت بخوانید و بعد از اتمام شدن نماز هفتاد مرتبه اَستَغفُرِاللهَ وَاَتوبُ اِلَیهِ و در روایتی است که از جای خود بر نخیزد تا خدا او و پدر ومادرش را بیامرزد و از خدا طلب بخشش کند و عاقبت بخیری

نماز و دعاهای شب قدر 19 تا 23 رمضان

نماز و دعاهای شب قدر ۱۹ تا ۲۳ رمضان

اعمال شب قدر برای سه شب از ۱۹ تا ۲۳ ماه رمضان

اول: غسل

دوم: دو رکعت نماز بخوانید که در هر رکعت بعد از حمد هفت مرتبه سوره توحید را در هر رکعت بخوانید و بعد از اتمام شدن نماز هفتاد مرتبه اَستَغفُرِاللهَ وَاَتوبُ اِلَیهِ و در روایتی است که از جای خود بر نخیزد تا خدا او و پدر ومادرش را بیامرزد و از خدا طلب بخشش کند و عاقبت بخیری

سوم: قرآن مجید را باز کند و در برابر خود گرفته و بگوید:اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکِتَابِکَ الْمُنْزَلِ وَ مَا فِیهِ وَ فِیهِ اسْمُکَ الْأَکْبَرُ وَ أَسْمَاؤُکَ الْحُسْنَى وَ مَا یُخَافُ وَ یُرْجَى أَنْ تَجْعَلَنِی مِنْ عُتَقَائِکَ مِنَ النَّارِ.

خدایا از تو درخواست می‌کنم به حق کتاب نازل شده‌ات و آنچه در آن است و در آن است نام بزرگترت، و نام هاى نیکوترت و آنچه بیم انگیز است و امیدبخش، اینکه مرا از آزادشدگان از آتش دوزخ قرار دهى.

سپس هر حاجتی که دارد بخواهد.

اللَّهُمَّ بِحَقِّ هَذَا الْقُرْآنِ وَ بِحَقِّ مَنْ أَرْسَلْتَهُ بِهِ وَ بِحَقِّ کُلِّ مُؤْمِنٍ مَدَحْتَهُ فِیهِ وَ بِحَقِّکَ عَلَیْهِمْ فَلا أَحَدَ أَعْرَفُ بِحَقِّکَ مِنْکَ

خدایا به حق این قرآن، و به حق کسی که آن را بر او فرستادى و به حق هر مؤمنى که او را در قرآن ستودى و به حق خود بر آنان، پس احدى شناساتر از تو به حق تو نیست

شب قدر

شب قدر


چهارم: قرآن به سرگرفتن در شب قدر و خدا را به چهارده معصوم سوگند دادن .


ده مرتبه بگوید: بِکَ یا الله
 
ده مرتبه: بِمُحَمَّدٍ
 
ده مرتبه: بِعلیٍّ
 
ده مرتبه: بِفاطِمَةَ
 
ده مرتبه: بِالحَسَنِ
 
ده مرتبه: بِالحُسَین ِ.  

ده مرتبه: بِعلیّ بنِ الحُسین
 
ده مرتبه: بِمُحَمَّدِ بنِ عَلِیٍّ
 
ده مرتبه: بِجَعفَر بنِ مُحَمَّدٍ
 
ده مرتبه: بِموُسی بنِ جَعفَر ٍ.  

ده مرتبه: بِعلیِّ بنِ مُوسی
 
ده مرتبه: بِمُحَمَّدِ بنِ عَلِیٍّ
 
ده مرتبه: بِعَلِیِّ بنِ مُحَمَّدٍ
 
ده مرتبه: بِالحَسَنِ بنِ عَلِیٍّ
 
ده مرتبه: بِالحُجَّةِ.
 
پس از این عمل هر حاجتی که داری طلب کن.

پنجم: خواندن زیارت امام حسین علیه السلام در شب قدر توصیه شده

ششم: باید این سه شبها را احیا بدارد، روایت شده هرکه شب قدر را احیا بدارد، گناهانش آمرزیده مى شود. هرچند به شماره ستارگان آسمان و سنگینى کوه ها و پیمانه دریاها باشد.

هفتم: صد رکعت نماز بجا آورد که فضلیت بسیار دارد و بهتر آن است که در هر رکعت پس از سوره «حمد» ، ده مرتبه «توحید» بخواند.

هشتم: این دعا را بخواند : اللَّهُمَّ إِنِّی أَمْسَیْتُ لَکَ عَبْداً دَاخِراً لا أَمْلِکُ لِنَفْسِی نَفْعاً وَ لا ضَرّاً وَ لا أَصْرِفُ عَنْهَا سُوءاً أَشْهَدُ بِذَلِکَ عَلَى نَفْسِی وَ أَعْتَرِفُ لَکَ بِضَعْفِ قُوَّتِی وَ قِلَّةِ حِیلَتِی فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْجِزْ لِی مَا وَعَدْتَنِی وَ جَمِیعَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ مِنَ الْمَغْفِرَةِ فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ وَ أَتْمِمْ عَلَیَّ مَا آتَیْتَنِی فَإِنِّی عَبْدُکَ الْمِسْکِینُ الْمُسْتَکِینُ الضَّعِیفُ الْفَقِیرُ الْمَهِینُ اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْنِی نَاسِیاً لِذِکْرِکَ فِیمَا أَوْلَیْتَنِی وَ لا [غَافِلا] لِإِحْسَانِکَ فِیمَا أَعْطَیْتَنِی وَ لا آیِساً مِنْ إِجَابَتِکَ وَ إِنْ أَبْطَأَتْ عَنِّی فِی سَرَّاءَ [کُنْتُ ] أَوْ ضَرَّاءَ أَوْ شِدَّةٍ أَوْ رَخَاءٍ أَوْ عَافِیَةٍ أَوْ بَلاءٍ أَوْ بُؤْسٍ أَوْ نَعْمَاءَ إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ

نهم : روایات بسیاری است که در این سه شب دعای جوشن کبیر بخوانید تا در درگاه خدا عزیز و بخشیده شوید

……………….

اعمال شب قدر ۱۹ تا ۲۳ ماه رمضان + شب قدر چه شبی است,درباره شب قدر,اعمال شب قدر,شب قدر چیست,اعمال شب ۱۹ ماه رمضان,دعاهای شب قدر,نماز شب قدر,اعمال شب قدر ۱۹ ماه رمضان + شب قدر چه شبی است,درباره شب قدر,اعمال شب قدر,شب قدر چیست,اعمال شب ۱۹ ماه رمضان,دعاهای شب قدر,نماز های شب قدر,دعاهای ۲۳ ماه رمضان,دعاهای ۲۱ ماه رمضان,اعمال شب قدر ۱۹ تا ۲۳ ماه رمضان + شب قدر چه شبی است,درباره شب قدر,اعمال شب قدر,شب قدر چیست,اعمال شب ۱۹ ماه رمضان,دعاهای شب قدر,نماز شب قدر

اختصاصی سایت میدانم

چه چیزهایی روزه را باطل میکند

چه چیزهایی روزه را باطل میکند

در این پست و قسمت به این مضوع میپردازیم که چه چیزهایی روزه را باطل میکند که شما میتوانید در ادامه این موضوع را دنبال نمایید و  همچنان مشاهده کنید و بخوانید

چه چیزهایی روزه را باطل میکند

چه چیزهایی روزه را باطل میکند

عوامل باطل شدن روزه در ماه رمضان

در ادامه میتوانید عوامل مهم باطل شدن روزه را مشاهده کنید و ما برای شما در زیر این عوامل مهم و نکته ها را مرور خواهیم نمود

۱- خوردن و آشامیدن
۲- دروغ بستن به خدا و پیغمبر(ص) و جانشینان پیغمبر(ع)
۳- رساندن غبار غلیظ به حلق
۴- فرو بردن تمام سر در آب
۵- باقى ماندن بر جنابت و حیض تا اذان صبح
۶- اماله كردن با چیزهاى روان
۷- قى كردن

مشکل نوشیدن و خوردن

مسأله ۱۵۵۲ ـ فردی که روزه دارد با حتم اینکه روزه دارد عمداً چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه او باطل می‌شود، چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد مثل نان و آب، چه معمول نباشد، مثل خاک و شیره درخت، و چه کم باشد، چه زیاد، حتی اگر مسواک را از دهان بیرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد، روزه باطل می‌شود، مگر آنکه رطوبت مسواک در آب دهان به‌طوری از بین برود که رطوبت خارج به آن گفته نشود.

مسأله ۱۵۵۳ ـ اگر موقعی که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده، باید لقمه را از دهان بیرون آورد، و چنانچه عمداً فرو ببرد روزه‌اش باطل است، و به دستوری که بعداً گفته خواهد شد کفّاره هم بر او واجب می‌شود.

مسأله ۱۵۵۴ ـ اگر روزه‌دار سهواً چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه‌اش باطل نمیشود.

مسأله ۱۵۵۵ ـ آمپول و سرم روزه را باطل نمی‌کند، هرچند آمپول تقویتی یا سرم قندی‌نمکی باشد، و همچنین اسپری که برای تنگی نفس استعمال می‌شود اگر دارو را فقط وارد ریه کند روزه را باطل نمی‌کند، و همچنین دارو در چشم و گوش ریختن، روزه را باطل نمی‌کند، اگرچه مزه آن به گلو برسد. و اگر در بینی بریزد اگر به حلق نیز نرسد روزه را باطل نمی‌کند.

مسأله ۱۵۵۶ ـ اگر روزه‌دار چیزی را که لای دندان مانده است عمداً فرو ببرد، روزه‌اش باطل می‌شود.

مسأله ۱۵۵۷ ـ فرد یا کسی که میخواهد روزه بگیرد، لازم نیست پیش از اذان دندان‌هایش را خلال کند، ولی اگر بداند غذائی که لای دندان مانده در روز فرو میرود، باید خلال کند.

مسأله ۱۵۵۸ ـ فرو بردن آب دهان، اگرچه به واسطه خیال کردن ترشی و مانند آن در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمی‌کند.

مسأله ۱۵۵۹ ـ فرو بردن اخلاط سر و سینه، تا به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد، ولی اگر داخل فضای دهان شود، احتیاط مستحب آن است که آن را فرو نبرند.

مسأله ۱۵۶۰ ـ احتمال اینکه روزه‌دار به‌قدری تشنه شود که بترسد از تشنگی بمیرد، یا به او ضرری برسد، یا آنکه به سختی بیفتد که نمی‌تواند آن را تحمل کند، می‌تواند به‌اندازه‌ای که ترس از این امور برطرف شود آب بیاشامد، بلکه در فرض ترس از مرگ و مانند آن واجب است ولی روزه او باطل می‌شود. و اگر ماه رمضان باشد، باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ بیشتر از آن نیاشامد، و در بقیه روز از انجام کاری که روزه را باطل میکند خودداری کند

مسأله ۱۵۶۱ ـ جویدن غذا برای بچه یا پرنده، و چشیدن غذا و مانند اینها که معمولاً به حلق نمیرسد، اگرچه اتفاقاً به حلق برسد روزه را باطل نمی‌کند. ولی اگر انسان از اوّل بداند که به حلق میرسد، روزه‌اش باطل می‌شود، و باید قضای آن را بگیرد و کفّاره هم بر او واجب است.

مسأله ۱۵۶۲ ـ انسان نمی‌تواند برای ضعف روزه را بخورد، ولی اگر ضعف او به‌قدری است که معمولاً نمیشود آن را تحمل کرد، خوردن روزه اشکال ندارد.

روزه گرفتن

روزه گرفتن

 مشکل جماع کردن

مسأله ۱۵۶۳ ـ اگر فردی جماع کند باید بداند که جماع روزه را باطل میکند، اگرچه فقط به مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید.

مسأله ۱۵۶۴ ـ اگر کمتر از مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، روزه باطل نمیشود. ولی در شخصی که ختنه‌گاه ندارد، اگر کمتر از مقدار ختنه‌گاه داخل شود نیز روزه‌اش باطل می‌شود.

مسأله ۱۵۶۵ ـ اگر عمداً قصد جماع نماید، و شک کند که به‌اندازه ختنه‌گاه داخل شده یا نه؛ حکم این مسأله با مراجعه به مسأله (۱۵۴۹) دانسته می‌شود، و در هر صورت اگر کاری که روزه را باطل میکند انجام نداده باشد، کفاره بر او واجب نیست.

مسأله ۱۵۶۶ ـ اگر فراموش کند که روزه است و جماع نماید، یا او را به جماع مجبور نمایند به‌طوری که از اختیار او خارج شود روزه او باطل نمیشود، ولی چنانچه در بین جماع یادش بیاید، یا جبر او برداشته شود باید فوراً از حال جماع خارج شود، و اگر خارج نشود روزه او باطل است.

مشکل استمناء نمودن

مسأله ۱۵۶۷ ـ فرد و شخص روزه دار اگراستمناء کند ـ معنای استمناء در مسأله (۱۵۵۱) گذشت ـ روزه‌اش باطل می‌شود.

مسأله ۱۵۶۸ ـ اگر بی‌اختیار منی از انسان بیرون آید، روزه‌اش باطل نیست.

مسأله ۱۵۶۹ ـ هرگاه روزه‌دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم می‌شود ـ یعنی در خواب منی از او بیرون میآید ـ جایز است بخوابد هرچند به سبب نخوابیدن به زحمت نیفتد، و اگر محتلم شود روزه‌اش باطل نمیشود.

مسأله ۱۵۷۰ ـ اگر روزه‌دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود، واجب نیست از بیرون آمدن منی جلوگیری کند.

مسأله ۱۵۷۱ ـ روزه‌داری که محتلم شده، می‌تواند بول کند، اگرچه بداند به واسطه بول کردن باقیمانده منی از مجری بیرون میآید.

مسأله ۱۵۷۲ ـ روزه‌داری که محتلم شده اگر بداند منی در مجری مانده و در صورتی که پیش از غسل بول نکند، بعد از غسل منی از او بیرون میآید، احتیاط مستحب آن است که پیش از غسل بول کند.

مسأله ۱۵۷۳ ـ کسی که عمداً به قصد بیرون آمدن منی بازی و شوخی کند و منی از او بیرون نیاید، اگر دو مرتبه نیت روزه نکند روزه او باطل است، و اگر نیت روزه کند باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ روزه را تمام کند و قضا هم بنماید.

مسأله ۱۵۷۴ ـ اگر روزه‌دار بدون قصد بیرون آمدن منی مثلاً با زن خود بازی و شوخی کند، چنانچه اطمینان دارد که منی از او خارج نمیشود اگرچه اتفاقاً منی بیرون آید، روزه او صحیح است. ولی اگر اطمینان ندارد، در صورتی که منی از او بیرون آید، روزه‌اش باطل است.

عوامل باطل شدن روزه

عوامل باطل شدن روزه

مشکل دروغ بستن به خدا و پیغمبر و ائمه

مسأله ۱۵۷۵ ـ شخص روزه دار اگر به گفتن یا به نوشتن یا به اشاره و مانند اینها به خدا و پیغمبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام عمداً نسبتی را بدهد که دروغ است ـ اگرچه فوراً بگوید دروغ گفتم یا توبه کند ـ روزه او ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باطل است، و همچنین است ـ بنا بر احتیاط مستحب ـ دروغ بستن به حضرت زهرا سلام الله علیها و سایر پیغمبران و جانشینان آنان.

مسأله ۱۵۷۶ ـ اگر بخواهد خبری را که دلیلی بر حجیت او ندارد و نمیداند راست است یا دروغ نقل کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باید به نحو نقل بگوید، و آن را به پیامبر و ائمه علیهم السلام مستقیماً نسبت ندهد.

مسأله ۱۵۷۷ ـ اگر چیزی را به اعتقاد اینکه راست است از قول خدا یا پیغمبر نقل کند و بعد بفهمد دروغ بوده، روزه‌اش باطل نمیشود.

مسأله ۱۵۷۸ ـ اگر چیزی را که میداند دروغ است، به خدا و پیغمبر نسبت دهد و بعداً بفهمد آنچه را که گفته راست بوده، اگر میدانسته که این کار روزه را باطل میکند، باید ـ بنا بر احتیاط لازم ـ روزه را تمام کند و قضای آن را هم بجا آورد.

مسأله ۱۵۷۹ ـ اگر دروغی را که دیگری ساخته عمداً به خدا و پیغمبر و ائمه علیهم السلام نسبت دهد ـ بنا بر احتیاط لازم ـ روزه‌اش باطل می‌شود، ولی اگر از قول کسی که آن دروغ را ساخته نقل کند اشکال ندارد.

مسأله ۱۵۸۰ ـ اگر از روزه‌دار بپرسند که آیا پیغمبر صلی الله علیه و آله چنین مطلبی فرموده‌اند و او جایی که در جواب باید بگوید نه عمداً بگوید بلی، یا جایی که باید بگوید بلی عمداً بگوید نه، روزه‌اش ـ بنا بر احتیاط لازم ـ باطل می‌شود.

مسأله ۱۵۸۱ ـ اگر از قول خدا یا پیغمبر حرف راستی را بگوید بعد بگوید دروغ گفتم، یا در شب به دروغ به آنان نسبتی بدهد و فردای آن که روزه میباشد بگوید آنچه دیشب گفتم راست است ـ بنا بر احتیاط ـ روزه‌اش باطل می‌شود، مگر آنکه مقصودش بیان حال خبرش باشد.

مشکل رساندن غبار غلیظ به حلق و گلو

مسأله ۱۵۸۲ ـباید بدانید که بنا بر احتیاط واجب رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطل میکند، چه غبار از چیزی باشد که خوردن آن حلال است مثل آرد، یا غبار چیزی باشد که خوردن آن حرام است مثل خاک.

مسأله ۱۵۸۳ ـ رساندن غبار غیر غلیظ به حلق، روزه را باطل نمی‌کند.

مسأله ۱۵۸۴ ـ اگر به واسطه باد غباری غلیظ پیدا شود و انسان با اینکه متوجه است و می‌تواند مواظبت کند ولی مواظبت نکند و به حلق برسد ـ بنا بر احتیاط واجب ـ روزه‌اش باطل می‌شود.

مسأله ۱۵۸۵ ـ احتیاط واجب آن است که روزه‌دار دود سیگار و تنباکو، و مانند اینها را هم به حلق نرساند.

مسأله ۱۵۸۶ ـ اگر مواظبت نکند و غبار یا دود و مانند اینها داخل حلق شود، چنانچه یقین یا اطمینان داشته که به حلق نمیرسد، روزه‌اش صحیح است، و اگر گمان میکرده که به حلق نمیرسد، بهتر آن است که آن روزه را قضا کند.

مسأله ۱۵۸۷ ـ اگر فراموش کند که روزه است و مواظبت نکند، یا بی‌اختیار غبار و مانند آن به حلق او برسد، روزه‌اش باطل نمیشود.

مسأله ۱۵۸۸ ـ فرو بردن تمام سر در آب روزه را باطل نمی‌کند، ولی کراهت شدید دارد.

عامل باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح همان روز

مسأله ۱۵۸۹ ـ بدانید اگر جنب عمداً در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نکند، یا اگر وظیفه‌اش تیمم است تیمم ننماید، باید روزه آن روز را تمام کند و روزی دیگر را نیز روزه بگیرد، و چون معلوم نیست آن روز قضا است یا عقوبت است، هم روزه آن روز از ماه رمضان را به قصد «ما فی‌الذمه» انجام دهد، و هم روزی که بجای آن روز روزه میگیرد، و قصد قضا نکند.

مسأله ۱۵۹۰ ـ کسی که میخواهد قضای روزه ماه رمضان را بگیرد، هرگاه تا اذان صبح عمداً جنب بماند، نمی‌تواند آن روز را روزه بگیرد، و اگر از روی عمد نباشد می‌تواند، اگرچه احتیاط در ترک آن است.

مسأله ۱۵۹۱ ـ در غیر روزه ماه رمضان و قضای آن ـ از اقسام روزه‌های واجب و مستحب ـ اگر جنب عمداً تا اذان صبح بر حال جنابت باقی بماند، می‌تواند آن روز را روزه بگیرد.

مسأله ۱۵۹۲ ـ شخص و فردی که در شب ماه رمضان جنب است، چنانچه عمداً غسل نکند تا وقت تنگ شود، باید تیمم کند و روزه بگیرد و روزه‌اش صحیح است.

مسأله ۱۵۹۳ ـ اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک روز یادش بیاید، باید روزه آن روز را قضا نماید، و اگر بعد از چند روز یادش بیاید، روزه هرچند روزی را که یقین دارد جنب بوده قضا نماید، مثلاً اگر نمیداند سه روز جنب بوده یا چهار روز، باید روزه سه روز را قضا کند.

مسأله ۱۵۹۴ ـ کسی که در شب ماه رمضان برای هیچ‌کدام از غسل و تیمم وقت ندارد، اگر خود را جنب کند، روزه‌اش باطل است و قضا و کفّاره بر او واجب می‌شود.

مسأله ۱۵۹۵ ـ اگر بداند وقت برای غسل ندارد و خود را جنب کند و تیمم کند، یا با اینکه وقت دارد عمداً غسل را تأخیر بیندازد تا وقت تنگ شود و تیمم کند روزه‌اش صحیح است، هرچند گناهکار است.

مسأله ۱۵۹۶ ـ کسی که در شب ماه رمضان جنب است و میداند که اگر بخوابد تا صبح بیدار نمیشود ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نباید غسل نکرده بخوابد، و چنانچه پیش از غسل اختیاراً بخوابد و تا صبح بیدار نشود، باید روزه آن روز را تمام کند، و قضا و کفاره بر او واجب می‌شود.

مسأله ۱۵۹۷ ـ هرگاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود، اگر احتمال بدهد که اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شود می‌تواند بخوابد.

مسأله ۱۵۹۸ ـ کسی که در شب ماه رمضان جنب است و یقین یا اطمینان دارد که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شود، چنانچه تصمیم داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند، و با این تصمیم بخوابد و تا اذان خواب بماند، روزه‌اش صحیح است.

مسأله ۱۵۹۹ ـ کسی که در شب ماه رمضان جنب است و اطمینان ندارد که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شود، چنانچه غفلت داشته باشد که بعد از بیدار شدن باید غسل کند، در صورتی که بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند ـ بنا بر احتیاط ـ قضا بر او واجب می‌شود.

مسأله ۱۶۰۰ ـ فردی که در شب ماه رمضان جنب است و یقین دارد یا احتمال میدهد که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شود، چنانچه نخواهد بعد از بیدار شدن غسل کند، در صورتی که بخوابد و بیدار نشود، باید روزه آن روز را تمام کند و قضا و کفاره بر او لازم است. و همچنین است ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اگر تردید داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند یا نه.

مسأله ۱۶۰۱ ـ اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود و یقین کند، یا احتمال دهد، که اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شود و تصمیم هم داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند، چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بیدار نشود، باید روزه آن روز را قضا کند، و اگر از خواب دوّم بیدار شود و برای مرتبه سوّم بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود، باید روزه آن روز را قضا کند ـ و بنا بر احتیاط استحبابی ـ کفاره نیز باید پرداخت کند

مسأله ۱۶۰۲ ـ خوابی که در آن احتلام صورت گرفته است، خواب اوّل حساب می‌شود، بنابراین اگر پس از بیدار شدن دوباره بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود، چنانچه در مسأله قبل گفته شد، روزه آن روز را باید قضا کند.

مسأله ۱۶۰۳ ـ اگر روزه‌دار در روز محتلم شود، واجب نیست فوراً غسل کند.

مسأله ۱۶۰۴ ـ هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده، اگرچه بداند پیش از اذان محتلم شده، روزه او صحیح است.

مسأله ۱۶۰۵ ـ کسی که میخواهد قضای روزه رمضان را بگیرد، اگر بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده و بداند پیش از اذان محتلم شده است، می‌تواند آن روز را به قصد قضای ماه رمضان روزه بگیرد.

مسأله ۱۶۰۶ ـ اگر زن در شب ماه رمضان پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و عمداً غسل نکند، و اگر وظیفه‌اش تیمم است و تیمم ننماید، روزه آن روز را باید تمام کند و قضای آن را نیز بگیرد. و در روزه قضای ماه رمضان اگر عمداً غسل و تیمم را ترک کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند آن روز را روزه بگیرد.

مسأله ۱۶۰۷ ـ زنی که در شب ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شده، اگر عمداً غسل نکند تا وقت تنگ شود، باید تیمم نماید، و روزه آن روزش صحیح است.

مسأله ۱۶۰۸ ـ اگر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شود و برای غسل وقت نداشته باشد، باید تیمم نماید، ولی لازم نیست تا اذان صبح بیدار بماند. و همچنین است حکم جنب در صورتی که وظیفه‌اش تیمم باشد.

مسأله ۱۶۰۹ ـ اگر زن نزدیک اذان صبح در ماه مبارک رمضان از حیض یا نفاس پاک شود، و برای هیچ‌کدام از غسل و تیمم وقت نداشته باشد، روزه‌اش صحیح است.

مسأله ۱۶۱۰ ـ اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض یا نفاس پاک شود، یا در بین روز خون حیض یا نفاس ببیند، اگرچه نزدیک مغرب باشد، روزه او باطل است.

مسأله ۱۶۱۱ ـ بدناید که زن غسل حیض یا نفاس را فراموش کند، و بعد از یک روز یا چند روز یادش بیاید، روزه‌هایی که گرفته صحیح است.

مسأله ۱۶۱۲ ـ اگر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شود و در غسل کوتاهی کند و تا اذان غسل نکند، و در تنگی وقت تیمم هم نکند ـ چنانچه گذشت ـ روزه آن روز را باید تمام کند و قضا نماید، ولی چنانچه کوتاهی نکند مثلاً منتظر باشد که حمام زنانه شود، اگرچه سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نکند، و در تیمم کردن کوتاهی نکند، روزه او صحیح است.

مسأله ۱۶۱۳ ـ اگر زنی که در حال استحاضه کثیره است، هرچند غسل‌های خود را به تفصیلی که در احکام استحاضه در مسأله (۳۹۴) گفته شد بجا نیاورد، روزه او صحیح است. همچنان که در استحاضه متوسطه اگرچه غسل نکند، روزه‌اش صحیح است.

مسأله ۱۶۱۴ ـ کسی که مسّ میت کرده ـ یعنی جایی از بدن خود را به بدن میت رسانده ـ می‌تواند بدون غسل مسّ میت روزه بگیرد، و اگر در حال روزه هم میت را مسّ نماید، روزه او باطل نمیشود.

مشکل اماله کردن داخل کردن آب یا هر مایع دیگر به داخل روده بزرگ

مسأله ۱۶۱۵ ـ اماله کردن با چیز روان اگرچه از روی ناچاری و برای معالجه باشد، روزه را باطل میکند.

مشکل و عامل قی کردن

مسأله ۱۶۱۶ ـ هرگاه روزه‌دار عمداً قی کند اگرچه به واسطه مرض و مانند آن ناچار باشد، روزه‌اش باطل می‌شود. ولی اگر سهواً یا بی‌اختیار قی کند، اشکال ندارد.

مسأله ۱۶۱۷ ـ اگر در شب چیزی بخورد که میداند به واسطه خوردن آن، در روز بی‌اختیار قی میکند، روزه‌اش صحیح است.

مسأله ۱۶۱۸ ـ اگر روزه‌دار بتواند از قی کردن خودداری کند، اگر به طبع خود حادث شده است، لازم نیست از آن جلوگیری کند.

مسأله ۱۶۱۹ ـ اگر مگس در گلوی روزه‌دار برود، چنانچه به مقداری فرو رفته باشد که به پائین دادن آن خوردن گفته نشود، لازم نیست آن را بیرون آورد، و روزه‌اش صحیح است. و اما اگر به این مقدار فرو نرفته باشد باید آن را بیرون آورد هرچند که این کار متوقف بر قی کردن باشد ـ مگر در صورتی که قی کردن برای او ضرر، یا مشقت زیادی داشته باشد ـ و چنانچه آن را قی نکند و فرو برد، روزه‌اش باطل می‌شود، و اگر آن را با قی کردن خارج کند نیز روزه‌اش باطل می‌شود.

مسأله ۱۶۲۰ ـ اگر سهواً چیزی را فرو ببرد و پیش از رسیدن به معده یادش بیاید که روزه است، چنانچه به‌قدری پائین رفته باشد که اگر آن را داخل معده کند به آن خوردن نگویند، لازم نیست آن را بیرون آورد و روزه او صحیح است.

مسأله ۱۶۲۱ ـ اگر یقین داشته باشد که به واسطه آروغ زدن، چیزی از گلو بیرون میآید، چنانچه طوری باشد که بر آن قی کردن صدق کند، نباید عمداً آروغ بزند. ولی اگر یقین نداشته باشد اشکال ندارد.

مسأله ۱۶۲۲ ـ اگر آروغ بزند و چیزی در گلو یا دهانش بیاید، باید آن را بیرون بریزد، و اگر بی‌اختیار فرو رود، روزه‌اش صحیح است.

مکروهات روزه که برای روزه دار مکروه هست

ریختن دارو به چشم و سرمه کشیدن، در صورتى که مزه یا بوى آن به حلق برسد.

انجام دادن هرکارى که مانند خون گرفتن و حمّام رفتن، باعث ضعف مى شود.

بوکردن گیاهان معطر؛

نشستن زن در آب؛

استعمال شیاف؛

خیس کردن لباسى که در بدن دارد.

کشیدن دندان و هرکارى که به واسطه آن از دهان خون بیاید؛

مسواک کردن با چوب تَر

……………

چه چیزهایی روزه را باطل میکند,چه چیزهایی در روزه مکروه است,عوامل باطل شدن روزه,روزه,مکروهات روزه گرفتن,مستحبات روزه

اختصاصی سایت میدانم

چرا باید روزه بگیریم + دلایل علمی و فواید روزه در ماه رمضان

چرا باید روزه بگیریم + دلایل علمی و فواید روزه در ماه رمضان

در این پست و قسمت به این موضوع میپردازیکه که چرا باید روزه بگیریم + دلایل علمی و فواید روزه در ماه رمضان را هم برای شما در ادامه این بخش جمع اوری نموده ایم که شما میتوانید در ادامه این قسمت مشاهده نمایید و بخوانید و این موضوع را دنبال کنید

چرا باید روزه بگیریم

چرا باید روزه بگیریم

روزه چیست

معنی روزه در لغت یعنی خودداری از هر چیزی است و در اصطلاح فقه ، عبارت است از امساک و خودداری از موارد هشتگانه (خوردن و آشامیدن و…) از هنگام صبح تا اذان مغرب ، به قصد و نیت انجام دادن فرمان خدا. براساس صریح آیه ۱۸۳ از سوره بقره ، روزه برای امتهای گذشته نیز واجب بوده است آنجا که می فرماید: «ای ایمان آورندگان به حقیقت اسلام ! بدانید که روزه بر شما واجب شد آن چنان که بر پیشینیان از شما نیز واجب بوده هست». ۱ در اثبات این ادعای قرآنی گفتنی است که حسب روایات و نقلهای موفق تاریخ ، روزه یکی از برنامه های مذهبی مردمان روم هند و یونان و مصر باستان بوده و به نقل از گفتار تفسیر نمونه ، در قاموس کتاب مقدس آمده است که : «روزه در همه دوره ها در میان هر طایفه و هر ملت و مذهبی در مواقع اندوه و زحمت و سختی های پیش بینی نشده ، رایج بوده است.

روزه طبق آنچه در لغت و رساله‌های عملیه آمده است، عبارت است از: خودداری کردن شخص از خوردن و آشامیدن و دیگر مبطلات روزه (که در رساله‌های عملیه ذکر گردیده است) و نیز پرهیز از گناهان اعضا و جوارح و در نهایت هرگونه خودداری قلبی شخص روزه‌دار از توجه به غیر از کسی جز پروردگار هست

روزه چیست

روزه چیست

چرا روزه میگیریم

از دستورات مهمی که خداوند به انسان ها تکلیف نموده هست ، روزه داری است تا در سایه آن، انسان بتواند از هرگونه فساد و بیماری مصون بماند و با رهانیدن خود از دام‌های شیطان، خود را در مسیر انبیاء و ائمه(ع) قرار دهد. قرآن این دستور را این گونه بیان می فرماید: (هان ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما واجب شد و این دستور نه تنها درباره شما بلکه یک سنت الهی است که به پیامبران گذشته و پیروان آنان نیز ابلاغ شده. پس روزه بگیرید. امید است بدین سبب متقی شوید

در حدیث قدسی، پیامبر(ص) از درگاه خداوند سؤال می کند: اولین عبادت کدام هست؟ خداوند پاسخ می دهد: روزه. آن گاه رسول اکرم(ص) می پرسد: پروردگار، نتیجه و ثمره روزه گرفتن چیست؟ خداوند در پاسخ می فرماید: نتیجه روزه، رسیدن به آگاهی قلبی و حکمت است و نتیجه حکمت، شناخت خداوند است و نتیجه معرفت و شناخت پروردگار، رسیدن به یقین کامل هست; پس هرگاه بنده خدا به یقین رسید، همه وجود و زندگی اش به خدا وابسته می شود و زندگی اش اگر به سختی و یا به آسانی بگذرد، در او تغییری ایجاد نمی شود. وقتی که این بنده عاشق خدا در حال مرگ باشد فرشتگان بر بالین او می ایستند و از آب کوثر و شراب‌های بهشتی او را سیراب خواهند نمود تا سختی مرگش برطرف شود. سپس به او مژده ای بزرگ می دهند و می‌گویند: خوشا به حالت چه جایگاه نیکو و مقام عظیمی داری! اینک به یک چشم بر هم زدن به دربار الهی پرواز می کند و به مقام لقاءالله رسیده و بین او و خداوند بلند مرتبه هیچ پرده و حجابی باقی نمی ماند.

فلسفه روزه داری، تکامل جسم و روح انسان هست

چرا باید روزه بگیریم + دلایل علمی و فواید روزه در ماه رمضان

چرا باید روزه بگیریم + دلایل علمی و فواید روزه در ماه رمضان

دلایل علمی روزه

پروفسور «الكسی سوفورین» گفته است : « جسم به هنگام روزه به جای غذا از مواد داخلی استفاده می كند و آنها را مصرف می كند و مواد كثیف و عفونی كه در جسم هست و ریشه و خمیره بیماری است ، از بین می رود و بدین طریق روزه سبب بهبودی همه بیماری ها است . از این رو جسم خود را به وسیله روزه از داخل نظیف و پاكیزه می كند .»

بنابراین روزه داری باعث هضم چربی های ذخیره در بدن ، دفع سموم فلزی و غیر فلزی وارده از محیط اطراف، ایجاد اعتدال بیولوژیكی و شیمیایی بدن و … میشود. به قول یكی از دانشمندان روم باستان : «اولین بیماری، مربوط به پرخوری بود و نخستین درمان نیز روزه گیری هست

دكتر «اتوبوخنگر» در سخنرانی خویش به سال ۱۹۶۵ در یك كنگره پزشكی كه در بغداد و به میزبانی انجمن پزشكی عراق برگزار گردیده ، به بیان اهمیت روزه پرداخته است. وی در این سخنرانی نتیجه مثبت چهل و پنج سال روزه درمانی مریضان خود كه بالغ بر پنجاه هزار نفر بوده اند را ارائه نموده است و آنچه كه در این سخنرانی قابل توجه است ، اینكه معمولاً روزه درمانی وی چهارهفته طول می كشیده است . یعنی تطابق و تساوی زمانی آن با یك ماه روزه داری . آنچه مهم و قابل توجه است این همان زمانی است كه در قرآن برای روزه داری از آن یاد شده است . یعنی یك ماه تمام روزه داری برای تكامل روح و صحت جسم. بر اساس فرمایش حضرت رسول اكرم (ص) كه « المعده البیت الداء و الحمیه هی الدواء» یعنی : «معده آدمی كانون بیماری ها است و پرهیز و امساك نیز داروی و بهترین روش درمان بیماری ها هست

وی می گوید : «بهترین درمان بیولوژیكی این است كه به وسیله دفع مواد مضر و تجویز علاج طبیعی ، نیروهای درمان كننده یك ارگانیسم یا یك موجود زنده را طوری آزاد كنیم كه وقتی بسیج شدند ، بیماری های مزمن و حاد را شكست بدهند . ما در روش درمان سعی می كنیم سلامت پایدار و كامل را در همان زمانیكه طبیعت برای این گونه نوسازی لازم دارد بازگردانیم . درمان بیولوژیكی و مخصوصاً روزه ، به بهترین وجه این خواسته را برآورده خواهد نمود

چرا باید روزه بگیریم + دلایل علمی و فواید روزه در ماه رمضان

فواید روزه گرفتن

فواید روزه گرفتن

فواید روزه گرفتن

چرا باید روزه بگیریم + دلایل علمی و فواید روزه در ماه رمضان

در سنت و طب گذشته روزه اهمیت خاصی داشته است. فیثاغورث و بقراط برخی از امراض را با روزه معالجه می کردند و ابن سینا فصلی از کتاب قانون را به مداوا با روزه اختصاص داده است.

اکثر بیماری های حاد و مزمن را می توان به وسیله روزه بهبود بخشید یا از شدت آنها کاست. بهترین درمان بیولوژیکی این است که به وسیله دفع مواد مضر، سلامت فرد را تامین نماییم.

در ادامه اثر مفید روزه بر بدن را میتوانید بخوانید

– اثر بر سوخت و ساز بدن

– غلظت هورمون ها

– فعالیت کلیه ها

– آزمایش های کبدی

– دستگاه گوارش

– دستگاه قلب و عروق

– آثار عصبی و روانی

– اثر بر الکترولیت ها و شاخص های خون سازی

– اثر بر کاهش وزن و … می باشد.

– شیوع حملات صرعی در روزه داران ماه مبارک رمضان کاهش می یابد.

– روزه داری سبب کاهش افسردگی، افکار پارانوئیدی و وسواس می گردد و عزت نفس فرد را افزایش می دهد.

همچنین روزه گرفتن به مدت طولانی هم اثرات مفیدی دارد که عبارتند از

۱- فشار خون زیاد،۲-تَصَلُّب شرائین که تازه آغاز شده،۳-گرفتگی مجاری خون و لنف،۴-آسم قلب،۵-آنژین قلبی،۶- سرطان خون،۷- امراض عصبی،۸-اختلالات دستگاه متابولیسم (چاقی، نِقرِس، ورم مفاصل، رماتیسم،۹-امراض کبد،۱۰- ورم کیسه صفرا،۱۱-امراض معده و روده،۱۲-یبوست مزمن،۱۳-ورم لوزه مزمن،۱۴-زکامهای حلق و بینی،۱۵-زکامهای نای و نایژه،۱۶-ناراحتی های کلیه و مثانه،۱۷-امراض زنان (تورم لگن خاصره، اختلالان قائدگی، نازایی، یائسگی)،۱۸- اگزما،۱۹-دمل،۲۰-کورک و کهیر،۲۱-امراض چشمی مثل آب سبز،۲۲-سر درد مزمن،۲۳-افسردگی،۲۴- ضعف جنسی،۲۵-هیجان شدید،۲۶-وسواس،۲۷- نوالژی، مخصوصاً میگران،۲۸- صعب العلاج،۲۹- سرطان قبل از آشکار شدن است

برخی از آثار روزه را می‌توان این‌گونه بیان کرد: رفع سوءهاضمه، تقویت بهداشت عمومی، جلوگیری از آپاندیس، پاک سازی مجاری ادرار، رفع بیماری ها و امراض جلدی و دفع چربی های زاید اشاره کرد.

فواید روزه از دیدگاه پیامبر

۱- یکی از فوائد روزه در اسلام تندرستی است. چنانچه پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) فرمودند: «روزه بگیرید تا سالم بمانید.» (بحار، ج ۹۳، ص ۲۵۵) و هرچه که علم بیشتر پیشرفت می‌کند، ابعاد مختلفی از فواید روزه‌داری معلوم می‌گردد.

۲- سپر در برابر آتش جهنم است. حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) می‌فرمایند: «الصوم جنه من النار»؛ روزه سپری در مقابل آتش جهنم است. (وسائل، ج ۷، ص ۲۸۵)

۳- مایه اجابت دعا. رسول خدا(صلی الله علیه وله): «لا ترد دعوه الصائم؛ دعای روزه‌دار رد نخواهد شد» (بحار، ج ۹۳، ص ۲۵۶)

۴- باعث بخشیده شدن گناهان. رسول خدا(صلی الله علیه وله) می‌فرمایند: هرکس ماه رمضان را برای خدا روزه بدارد، تمام گناهانش آمرزیده می‌شود. (تفسیر مراغی، ج۲، ص ۶۹)

۵- باعث می‌شود فرشتگان برایش دعا کنند. رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه وله) دراین‌باره می‌فرمایند: خداوند فرشتگان خود را موظف کرده است که برای روزه‌داران دعا نمایند. (بحار، ج ۹۳، ص ۲۸۵)

…………….

چرا باید روزه بگیریم + دلایل علمی و فواید روزه در ماه رمضان,فواید روزه گرفتن,چراروزه میگیریم,دلایل علمی روزه گرفتن,روزه چیست,روزه در ادیان

اختصاصی سایت میدانم